Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Vše o Rumunsku, cestování po Rumunsku, praktické informace pro vaši dovolenou v Rumunsku. Zajímavosti, geografie, kapitoly z rumunské historie a mnoho dalšího.

Klášter Humor

Rumusnký kostel Humor nalezneme v župě Suceava oblasti zvané Bukovina. Kostel Humor se nachází několik kilometrů proti proudu řeky Suceava od města Gura Humorului. Roku 1530 nechal klášter obnovit na místě původního kostela šlechtic Toader Bubuiog, který tak učinil pravděpodobně na popud Petra Rareşe.


Původní klášter byl vybudován kolem roku 1415 a jeho rujny najdeme cca 500 m od současného kláštera Humor. Jak dokládají archelogické důkazy byl původní kostelík kamenný, měl tři apsidy a pravděpodobně i kopuly. Jeho venkovní fasádu zdobyli keramické destičky a jeho interiér byl vyzdoben malbami. Klášter Humor se rychle zařadil mezi jedny z nejvýznamnějších duchovních staveb v Rumunsku. Do dnes není přesně známo, co vedlo k jeho zkáze v 16. století. Archeologové se domnívají, že jeho osud, stejně jako mnoha dalších klášterů v této oblasti zpečetila přírodní pohroma v podobě zemětřesení.


Po té co tuto část Rumunska v 16. století postihlo drtivé zemětřesení započal Petru Rareş s obnovou zničených klášterů v této oblasti a mezi takto obnovené patří i klášter Humor. Klášter byl od 16. až do poloviny 17. století mnohokrát vyloupen. Tyto neradostné informace vedly rumunského šlechtice Vasile Lupu k vybudování strážní věže a hradeb okolo kláštera, které byly vystavěny v roce 1641. Bohužel ani tato opatření neabránily lupičům v rabování kláštera a proto roku 1775, po ovládnutí oblasti Rakouskem, byl klášter Humor zrušen a kostel byl přeměněn na faru. Roku 1980 zde byl vystavěn nový farní kostel a roku 1992 byla znovu obnovena místní mnišská komunita.


Kostelní klášter v Humoru byl zasvěcen Zesnutí Panny Marie a svou výmečnost dokládá fakt, že byl postaven jako první v oblasti Bukovina s otevřenou vnější předsíní čili exonarthexem. Kostel se zdá být menší než kláštery v okolí a to proto, že nemá věž. Stěny kláštera Humor jsou zevnitř i zvenčí bohatě zdobeny nádhernými freskami. Celá stěna vnější předsíně je věnována výjevu Posledního soudu. V roce 1993 byl klášterní kostel zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Klášter je dodnes velmi dobře zachovalý, zdobený nádhernými freskami na jižním průčelí, které klášteru v Humoru zaručují slávu.Čtyři Evangelia

V klášteře Humor vznikl slavný manuskript Čtyři evangelia, který je zdoben mnoha miniaturami a pochází z roku 1429.


Vznik spisu Čtyři evangelia z Humoru byl prostý. Mnich Nicodim z Putny byl roku 1483 pověřen Štěpánem III. Velikým, aby obstaral kopii této unikátní knihy. Kniha byla později honosně vyzdobena tepaným stříbrem, což vzbudilo patřičný zájem lupičů, kteří knihu v průběhu let několikrát odcizili, ale spis se vždy vrátil zpět.Cestovní a turistické informace

Klášter Humor leží asi 6 km na sever od města, které si získalo svůj název právě podle kláštera Gura Humorului a propojeny jsou silnicí DJ 177. Ve městečku Gura Humorului se můžete pohodlně ubytovat a získat cestovní a turistické informace o oblasti. Do Gura Humorului se dá dojet vlakem - z města Suceava je to asi 47 km (1 hodina jízdy) a z Câmpulung Moldovenesc je to zhruba 32 km. Z obou těchto měst vede do Humoru i silnice E 58 po které je to z obou měst asi 35 km.


Do oblastního města Suceava se dostanete snadno po hlavní evropské silnice E85, E58. Vlakem Budapešť - Arad - Bukurešť a nebo i letecky, protože město má letiště s pravidelnými lety do Bukurešti a nebo i do zahraničí.


Vstupné do kláštera Humor není nikterak vysoké cca 4 RON(30-35kč). Humor se od ostatních klášterů v okolí neliší pouze tím, že nemá věž, ale i ochránou hradbou ze dřeva.

Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Pár slovy:Rumunsko,Banát,dovolená v Rumunsku,tipy na výlet,pohoří v Rumunsku,fotografie,cestování po Rumunsku,rumunské hory.
Foto ukázky
Gernik000.jpg
Výběr

Klášter Sucevita Kostelní klášter Vzkříšení v Sucevitě založili roku 1583 tři bratři z rodu Movilăs jihozápadně od města Radauti
..více o Klášter Sucevita