Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Vše o Rumunsku, cestování po Rumunsku, praktické informace pro vaši dovolenou v Rumunsku. Zajímavosti, geografie, kapitoly z rumunské historie a mnoho dalšího.

Historie knížectví TRANSILVANIA

Dnes tvoří centrální část Rumunska, která je lemována hřebeny Východních, Jižních a Západních Karpat. Sedmihradsko či Transylvánie se v dnešní době označuje prakticky celá západní část Rumunska, tedy celé historické Sedmihradsko včetně Banátu a žup jako je Satmar, Kryšana a Maramureš jež leží severně a východně od Transilvánské plošiny. Největší kolonizátoři Sedmihradska - Maďaři, započali začali sse svou tísíciletou kolonizací tohoto území již v 9.století. Ve 12. století pozvali maďarští panovníci do Sedmihradska Severoevropany, aby zde bránili územní hranice Transilvánie a kultivovali půdu zemědělstvím. Na oplátku jim byl přidělen majetek a privilégia. Všem novým osadníkům začali říkat Sasové, protože se jich většina přistěhovala ze severu německa. Již se nehledělo na to, že tito lidé přišli také z údolí Mosely a porýní, z Flander, Bavorska,Valonska, Hesenska a Lucemburska. všichni tito "přistěhovalci" však přinesli do země nezbytné Know-How, které začali rychle šířit... Velice zatvrzelí a pracovití Sasové však byli oddanými spojenci Transilvánie a podvrdili to i v roce 1225, kdy pomohli maďarskému králi Ondřeji III. teutonské rytíře. V letech 1241-1242 mongolští jezdci z Batu Khanovi armády spustošili téměř celý Balkánský poloostrov, tedy i Transilvánii, Modlávii a Valšsko. Sasové od té doby žili v neustálém strachu s nájezdů Tatarů a Turků a proto začali budovat opevnění kolem měst a opevnění kostelních komplexů tzv. Kirchenburgen. Za nadvlády maďarů došlo v Sedmihradsku k mnoha velkolepím změnám... V roce 1687 po dlouhých politických peripetijích a handlování se habsburkové obrátili proti maďarům a zmocnili se celého území Transilvánie. Rakousko byl zapřísáhlý katolický stát a proto císařovna Marie Terezie nechala vypálit všechny pravoslavné kostely v Sedmihradsku a jejich kněží byli zabiti. Rumunům pak bylo za úplatu vnucováno řecko-katolické náboženství. V roce 1848 spojili své síly maďaři s rumuny a vzbouřili se proti rakousku. Během této "revoluce" vložili Rumuni své naďeje do Habsburků. Ale Franc Josef potlačil posvstání za pomoci ruské armády. Koncem 19. století se již velice silná národnostní většina rumunů, pokusila prosadit své národnostní požadavky, ale Rakousko-uhersko nepovolilo a udrželo si Transilvánii až do svého rozpadu roku 1918.

Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Pár slovy:Transylvania,tipy na výlet,cestování po Rumunsku,Drákula,dovolená v Rumunsku,Transilvania,Banát,fotografie,Rumunsko,Římané.
Foto ukázky
Timisoara033.jpg
Výběr

Rumunsko po revoluci RUMUNSKO PO REVOLUCI Ekonomické podmínky byli v Rumunsku po pádu komunismu katastrofální a lidé měli velké potíže sehnat zaměstnání
..více o Rumunsko po revoluci