Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Vše o Rumunsku, cestování po Rumunsku, praktické informace pro vaši dovolenou v Rumunsku. Zajímavosti, geografie, kapitoly z rumunské historie a mnoho dalšího.

Středověké rumunsko

STŘEDOVĚKÉ RUMUNSKO:
V 9. a 10. století se místní národnostní kmeny začaly spojovat do větších správních celků a vznikaly tak tzv. raně feudální státní útvary. V 11. až 12. stol. si oblast Sedmihradska (Transilvania) podmanil uherský stát a v roce 1150 se na území Transilvanie přistěhovali první "Sasové". Ve 14. století bylo Rumunsko konečně rozděleno v podstatě na tři samostatná podunajská knížectví Valašsko, Moldávie a Sedmihradsko. Sedmihradsko se brzy dostalo pod tureckou nadvládu, ale zachovalo si svou vnitřní autonomii. Moldavsko a Valašsko byly pod křídly Osmanské říše. Ze začátku šlo zejména o spojení knížectví Sedmihradska s podunajskými oblastmi. Na sjednocení Bukoviny a Bessarabie zjevně tolik nezáleželo, neboť Bukovina tvořila součást starého moldavského státu až do roku 1775 a Bessarabie až do roku 1812.

Již od dávných dob spolu země obývané Rumuny udržovali úzké obchodní i kulturní styky. Obyvatelé Rumunska se již od pradávna zabývají a z velké míry jim bylo a je obživou pastevectví. Ve své době neznalo rumunské obyvatelstvo politických hranic. Pro tuto zkutečnost často migrovali a přecházeli ze Sedmihradska do dolního Podunají, z Bukoviny směrem k Černému moři a do Bessarabie. Samozřejmě docházelo i ke stěhování v opačném směru. Tímto nenápadným způsobem se tak udržovalo zachování kultury a jazyka, který se neustále měnil, vyvýjel a míchal s jinými jazyky až do dnešní podoby. Tuto snahu podporovala i Valašská a Moldavská knížata, která od 15. století drží svou ochranou ruku nad pravoslavným obyvatelstvem v Sedmihradsku (Transilvánii). Po tomto gestu "Ochránce" získávají rumunští šlechtici v Sedmihradsku významných politických vlivů a to zejména v 16. století. Pro Valašská a Moldavská knížata velmi příznivý politický vývoj v Sedmihradsku umožňoval, aby se zmocnili některých tamních oblastí. Roku 1599 po vyhnání Turků z Rumunska, obsadil valašský vévoda Michal Smělý celé Sedmihradsko a nechal se korunovat ve městě Albě Iulii ležícím na řece Mureş za sedmihradského knížete. Díky této korunovaci Michala Smělého bylo Rumunům umožněno dostat se k vládě nad Sedmihradským knížectvím. Rok po této události (r. 1600) vévoda Michal Smělý dobyl i Moldavsko a poprvé v historii politicky sjednotil všechny Rumuny. Roku 1601 byl Michal nasilně zabit a tento "první rumunský" politický útvar se opět rozpadl. Roku 1691 bylo Sedmihradsko připojeno k Rakousku.

Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Pár slovy:Banát,Římané,tipy na výlet,rumunské hory,dovolená v Rumunsku,Dacia,Rumunsko,cestování po Rumunsku,fotografie,kmeny.
Výběr

Davna historie DÁVNÁ HISTORIE RUMUNSKA: Území dnešního Rumunska, jak se mnozí archeologové domnívají, bylo pravděpodobně obýváno již od doby kamenné (tedy
..více o Davna historie