Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Vše o Rumunsku, cestování po Rumunsku, praktické informace pro vaši dovolenou v Rumunsku. Zajímavosti, geografie, kapitoly z rumunské historie a mnoho dalšího.

Rumunsko informace pro cestování

Romania - Rumänien - Rumunsko

Rumunsko leží v jihovýchodní Evropě a svou polohou se tak řadí mezi Balkánské státy. Rumunsko obklopují hranice těchto států: Maďarsko, Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bulharsko a na výhodě Rumunska tvoří 350km hranic přístup k Černému moři. Najvětším rumunským přístavem na břehu Černého moře je letovisko Konstanca.


Povrch rumunska je velmi členitý a tudíž turisticky velice zajímavý - dalo by se říci, že je rozdělený do několika částí. Velká část území je pokryta pohořími rumunských Karpat, které zem protínají od severu k východu. Asi nejznámější část karpatského oblouku je pohoří Transilvánie. Zde měl podle legendy mordovat své oběti hrabě Drakula. Rumunské Karpaty jsou protkány mnoha menšími i většími toky. Hranici s Bulharskem a kousek i se Srbskem tvoří mohutný tok Dunaje.


Etnicky tvoří majoritní většinu Rumuni, ale své zastoupení zde má i maďarská menšina. Většina místních obyvatel se řadí k pravoslavnému náboženství. Asi 5% obyvatelstva jsou římsko-katolického vyznání a stejná část lidí se hlásí k řecké pravoslavné církvi.


Rumunsko mělo svoje dejiny spjaté s Římskou ríší. Na počátku našeho letopočtu vznikla na území Rumunska římská provincie Dacia. Po dobu následujících stovek let byl rumunský lid napadán germánskými kmeny, Hůny, Avary, ale i Turky (Osmany). Koncom 19. století získalo Rumunsko nezávislost, ale národnostní a ekonomické problémy táhli Rumunsko ke dnu. V té době patřilo k Rumunsku také Moldavsko, které však v roce 1940 okupovali Sověti. Od toho roku bylo Rumunsko pod neustálým tlakem ruské komunistické strany až do revolučního období r. 1989 a 1990, kdy padl komunistický režim. Ekonomicky se však Rumunsko nemohlo ještě dlouhou dobu vzpamatovat.


Pobřeží Černého moře je v letní sezóně hojně navštevováno a vnitrozemí je příjemné na jaře a na podzim kdy vyniká místní nádherná příroda.


Úředním jazykem je rumunský jazyk, ale do jisté míry se zde domluvíte rusky a s mladším obyvatelsvem i anglicky.


Rumunské podnebí ovlivňuje kontinentální proudění. Studené zimy a horká léta jsou typické pro celé Rumunsko. V hlavním městě je průměrná teplota vzduchu v lednu mínus 3 stupně Celsia a červnu až 23 stupňů Celsia. Srážky jsou zde přiměřené.

Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Pár slovy:Banát,Rumunsko,pohoří v Rumunsku,tipy na výlet,fotografie,rumunské hory,dovolená v Rumunsku,cestování po Rumunsku.
Výběr

Informace pro cestování Protože do Rumunska se dnes dá dostat hned několika způsoby, tady je pár typů pro usnadnění cestování do této skoro exotické země
..více o Informace pro cestování